Beställningsvillkor

Hellion Motorsport (”NMS Tuning Hässleholm”) köper ej in eller lagerför produkterna som säljes i webbshoppen. De regler och villkor som gäller för alla köp och produkter är de som lämnas av våra leverantörer. NMS Tuning Hässleholm ska endast ses som en mellanhand mellan leverantör och slutkund. All information på denna sida gäller enbart produkter/köp i webbshoppen. För våra övriga tjänster hänvisar vi till vår sida ”Garantier”

NMS Tuning Hässleholm friskriver sig från allt ansvar gällande leveranser från leverantör till slutkund, returer, leveranstider, garantier, återbetalningar och reklamationer. NMS Tuning Hässleholm kommer enbart agera mellanhand mellan slutkund och den leverantör/tillverkare som säljer/skickar produkterna som visas på www.nmstuninghlm.se

Frakt och leverans

Vi kan ej garantera leveranstider för produkterna eller köpen som görs via webbshoppen på www.nmstuninghlm.se. Alla paket skickas direkt från leverantör till slutkund eller till NMS Tuning Hässleholm efter överenskommelse för att sedan skickas vidare till slutkund eller för upphämtning.

De leveranstider som vi följer är de som våra leverantörer ger oss och vi tar inte ansvar för eventuella förseningar. Leveranstiderna som visas på www.nmstuninghlm.se är enbart en uppskattning och kan ej ses som en garanti för när leverans kommer att ske.

NMS Tuning Hässleholm tar inte ansvar för, lämnar kompensation eller står för kostnader för leveranser som blivit felpaketerade, skadade under frakt eller borttappade. Dock kommer en diskussion med leverantören ske och vi kommer att följa deras regler, villkor och garantier.

Returer

Vid returer ska leverantörens villkor och regler gälla. Vi hänvisar till respektive leverantör för deras returpolicy. Returer ska skickas tillbaka till den adress som står på paketet eller som kunden fått bifogat till sig antingen via en retursedel eller skriftligt via mail.

Returer får endast ske efter kontakt med NMS Tuning Hässleholm via mail. NMS Tuning Hässleholm tar ej emot returer till vår adress då vi ej hanterar några produkter utan en skriftlig överenskommelse mellan kund och leverantör.

Garantier

NMS Tuning Hässleholm följer de garantier som lämnas av leverantören och produktens tillverkare. Vi hänvisar till respektive leverantör/tillverkare för information kring deras garantier. NMS Tuning Hässleholm samarbetar enbart med företag som följer svensk lag gällande garantier kring distansköp och produkter.

Reklamationer

NMS Tuning Hässleholm står ej för reklamationer av produkter. Vi hänvisar till respektive leverantör och/eller produktens tillverkare. Vid eventuell reklamation ska NMS Tuning Hässleholm kontaktas i första hand via hassleholm@nmstuning.se för att sedan ta ärendet vidare via den leverantör och/eller tillverkare som levererat och/eller tillverkat produkten.

NMS Tuning Hässleholm följer de regler och villkor som leverantören och/eller tillverkaren lämnar.

Återbetalningar

NMS Tuning Hässleholm hänvisar till respektive leverantörs regler och villkor gällande återbetalningar. Om slutkund är berättigad till en återbetalning enligt leverantörens återbetalningspolicy kommer NMS Tuning Hässleholm att återbetala kunden de belopp denne är berättigad till enligt leverantörens återbetalningspolicy.

NMS Tuning Hässleholm följer strikt leverantörens återbetalningspolicy och ansvarar ej för om kunden är berättigad till återbetalning eller ej. NMS Tuning Hässleholm ska enbart ses som en mellanhand mellan leverantör och slutkund.

Vid återbetalning kommer pengarna att återbetalas inom den period som leverantören anger i sin återbetalningspolicy.

Leverantörer

NMS Tuning Hässleholm samarbetar med flera olika leverantörer och tillverkare. För information om våra leverantörers och tillverkares regler, villkor och policys vänligen kontakta NMS Tuning Hässleholm via email på hassleholm@nmstuning.se innan beställning görs via NMS Tuning Hässleholms webbshop.

Vid beställning krävs en bekräftelse av kunden att denne godkänner ovanstående regler och villkor och att om dessa inte godkänns ska inte beställningen göras.

Vid frågor kontakta Hellion Motorsport (”NMS Tuning Hässleholm”) via mail på hassleholm@nmstuning.se