Garantier

Garantier & Villkor

Här har vi samlat all information kring de garantier vi har. Våra garantier omfattar programvaran som installeras i er bil. Våra optimeringar kan inte orsaka några mekaniska eller elektriska problem i er bil om bilen är i bra skick. Det är kundens ansvar att se till att bilen är i ett såpass bra skick så att den kan optimeras. Självklart felsöker vi er bil innan för att se till att vi minimerar risken för att eventuella problem skulle uppstå. Men kunden bär det yttersta ansvaret för att bilen och dess komponenter är i bra skick.


Mekaniska problem

NMS Tuning tar inte ansvar för några mekaniska problem som uppstår på kundens bil. Våra optimeringar är anpassade på ett sådant sätt att bilen ej kommer att ta skada av den om bilen är i bra skick. Kunden måste se till att bilen är i ett bra skick innan optimeringen görs. Vi felsöker bilen och undersöker den innan optimeringen och vi förbehåller oss rätten att neka en optimering om vi anser att bilen inte är i tillräckligt bra skick för att optimeras.

Livstids garanti

Vi erbjuder livstids garanti på vår mjukvara. Detta innebär att vid eventuella problem med mjukvaran kommer vi alltid att åtgärda detta utan någon kostnad. Detta gäller enbart sålänge bilen har samma ägare som vid optimerings-tillfället. Alltså om bilen byter ägare upphör garantin att gälla. NMS Tuning sparar bilens originala mjukvara och kan erbjuda utan kostnad att lägga in den i bilen igen t.ex vid försäljning.

Vi erbjuder även 24 månaders garanti från optimerings-tillfället att lägga tillbaka mjukvara som försvunnit i samband med att bilen varit inlämnad på service eller andra ärenden på en verkstad.

Elektriska problem

Precis som med mekaniska problem tar NMS Tuning inget ansvar för elektriska problem som uppstår efter en optimering. Vid själva optimeringen kan felkoder eller eventuella lampor i mätarhuset tändas men detta är normalt. Vi kommer att släcka dessa felkoder på plats och om de skulle komma tillbaka tar vi självklart bort dem åt er utan kostnad. Dessa felkoder är inte indikationer på ett faktiskt problem utan det är enbart ett kosmetiskt fel som kan uppstå när man omprogrammerar ECUn i bilen.

Biluppgradering

Skulle kunden byta delar på sin bil efter optimering till t.ex ett nytt avgassystem, downpipe eller andra delar kan NMS Tuning inte garantera att mjukvaran kommer att fungera optimalt med de nya delarna. Vid borttagning av katalysator eller dieselpartikelfilter behövs en omprogrammering göras för att bilen ska fungera bra. Vid osäkerhet hör av er till oss innan ni utför eventuella byten av delar på er bil.

Vi tar inte ansvar om kunden skulle byta delar på bilen utan att eventuellt korrigera det som behövs i mjukvaran och att bilen sedan går sönder eller att mjukvaran inte fungerar på det sätt den gjorde efter optimeringen.

Ångerrätt & Återbetalningar

Då våra optimeringar är tillverkade på beställning erbjuder vi inga återbetalningar då vi inte kan returnera tjänsten. Om det skulle uppstå fel på mjukvaran eller att mjukvaran ej fungerar kommer vi att justera den för att den ska fungera korrekt. Då alla bilar är olika kan detta ta olika lång tid. Skulle det inte gå att justera mjukvaran så att bilen fungerar så som den ska så kommer vi att återbetala tjänsten i samband med att vi återställer bilen till det skicket den var i innan vi installerade vår mjukvara.

Skulle bilen ha haft en justerad mjukvara sedan tidigare kan vi inte ta ansvar för att den inte ska försvinna. Då vi inte altid kan läsa ut bilens befintliga mjukvara utan endast en original fil är det upp till kunden att meddela oss att bilens mjukvara ej är original. Vid försvunnen mjukvara kommer vi inte att kunna ersätta denna med ny mjukvara eller pengar.

Vi kommer inte att återbetala eller kompensera kunden om siffrorna inte skulle stämma överrens med effektguiden. Detta för att det är omöjligt att i förväg veta den exakta ökningen per bil. Effekt guiden är enbart en uppskattning på effekten och det kan skilja sig från bil till bil och en rad andra faktorer såsom bränsletyp, klimat och motorns skick.