Användarvillkor

Användarvillkor

§ 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.nmstuninghlm.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtalmed Hellion Motorsport med organisationsnummer 950511-1113.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Kontakta kundtjänst via email eller kontaktformulär.

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Ändringar kommer att skickas ut via mail alternativt meddelas på hemsidan tillgängligt för besökare.


§ 2. SYFTE

Syftet med webbplatsen är e-handel enligt följande:

Försäljning av produkter relaterat till fordon t.ex styling, kablage, avgasdelar och stötfångare.


§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Hellion Motorsport i egenskap av juridisk person med säte i Hässleholm.

§ 4. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.


§ 5. BETALNING

Användarnas köp på webbplatsen hanteras och ska betalas enligt nedan.

Vi ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:

Betalning via Klarna, PayPal, Stripe, Swish, banköverföring, kortbetalning eller faktura.

§ 6. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

Namn, personnummer, adress, email och telefon.

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

Personuppgifterna används för att kunna leverera produkter.

d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till tredje part enligt följande:

Personuppgifterna kan komma att delas med tredje part såsom fraktföretag och/eller leverantör av våra produkter. Detta för att kunna erbjuda en snabbare och bättre leverans av produkterna.

Personuppgifterna kommer inte överföras utanför EU/EES.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss på Hellion Motorsport.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Hellion Motorsport för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt till invändningar

Användaren har till till att invända mot de uppgifter vi samlar in. Detta görs via kontaktformulär eller direkt mailkontakt med Hellion Motorsport på hassleholm@nmstuning.se

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
– Om samtycket återkallas,
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på antingen telefon eller e-post.

Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.


§ 8. COOKIES

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Cookies används på webbplatsen till följande syfte/-n:

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra besökare för att förbättra deras surfupplevelse. Den information vi samlar är följande:

Produkter användaren har sett: vi använder detta för att till exempel visa produkter användaren nyligen har sett.

Plats, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål som att uppskatta skatter och frakt.

Vi kommer också att använda cookies för att hålla reda på innehållet i kundvagnen medans användaren är kvar på webbplatsen.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.nmstuninghlm.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.


§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

Användaren kan komma att bli avstängd från webbplatsen i minst två månader upp till 12 månader.

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Hellion Motorsport som äger webbplatsen, www.nmstuninghlm.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

I den utsträckning det inte strider mot lag kommer Hellion Motorsport inte att stå för eventuella skadestånd, kostnader eller kompensationer som är kopplade i samband med beställningar, leveranser och betalningar som sker till/från våra leverantörer av produkterna som finns på webbplatsen.

Vi hänvisar till respektive leverantörs garantier, betalningsvillkor, returer och användarvillkor för mer information.

§ 11. JURISDIKTION

Webbplatsen, www.nmstuninghlm.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 12. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post hassleholm@nmstuning.se.