Integritetspolicy

Välkommen till https://www.nmstuninghlm.se (”Sajten”). Vi förstår att sekretess online är viktigt för användare av vår webbplats, särskilt när de bedriver affärer. Detta uttalande styr vår integritetspolicy med avseende på de användare av webbplatsen (”Besökare”) som besöker utan att göra affärer och besökare som registrerar sig för att göra affärer på webbplatsen och använder de olika tjänster som erbjuds av
Hellion Motorsport (tillsammans, ”Tjänster ”) (”Auktoriserade kunder”).

”Personligt identifierbar information”

hänvisar till all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som sådan information avser, inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, ekonomiska profiler, social trygghet nummer och kreditkortsinformation. Personligt identifierbar information inkluderar inte information som samlas in anonymt (det vill säga utan identifiering av den enskilda användaren) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad individ.

Vilken personligt identifierbar information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra besökare. Vi samlar in följande ytterligare information från våra auktoriserade kunder: namn, e-postadress, telefonnummer, adress,

Vilka organisationer samlar in informationen?

Utöver vår direkta insamling av information kan våra tredjepartstjänsteleverantörer (såsom kreditkortsföretag, clearinghus och banker) som kan tillhandahålla sådana tjänster som kredit-, försäkrings- och depositionstjänster samla in denna information från våra besökare och auktoriserade kunder. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur de använder personlig information som tillhandahålls dem från besökare och auktoriserade kunder. Vissa av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som enbart fungerar som länkar i distributionskedjan och inte lagrar, behåller eller använder informationen som ges till dem.

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen, tillhandahålla lämpliga tjänsteerbjudanden och för att uppfylla köp- och säljförfrågningar på webbplatsen. Vi kan skicka e-post till besökare och auktoriserade kunder om efterforskningar eller köp- och försäljningsmöjligheter på webbplatsen eller information relaterad till ämnet för webbplatsen. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta besökare och auktoriserade kunder som svar på specifika förfrågningar, eller för att tillhandahålla efterfrågad information.

Vem får informationen delas med?

Personligt identifierbar information om auktoriserade kunder kan delas med andra auktoriserade kunder som vill utvärdera potentiella transaktioner med andra auktoriserade kunder. Vi kan komma att dela samlad information om våra besökare, inklusive demografin för våra besökare och auktoriserade kunder, med våra anslutna byråer och tredjepartsleverantörer. Vi erbjuder också möjligheten att ”välja bort” att ta emot information eller att bli kontaktad av oss eller av någon byrå som agerar på våra vägnar.

Hur lagras personligt identifierbar information?

Personligt identifierbar information som samlas in av Hellion Motorsport lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje part eller anställda hos Hellion Motorsport förutom för användning enligt ovan.

Vilka val är tillgängliga för besökarna när det gäller insamling, användning och distribution av informationen?

Besökare och auktoriserade kunder kan välja bort att ta emot oönskad information från eller bli kontaktad av oss och/eller våra leverantörer och anslutna byråer genom att svara på e-postmeddelanden enligt instruktionerna, eller genom att kontakta oss på hassleholm@nmstuning.se

Cookies

En cookie är en rad information som en webbplats lagrar på en besökares dator, och som besökarens webbläsare tillhandahåller till webbplatsen varje gång besökaren återvänder.

Vi använder ”cookies” för att samla in information. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Används cookies på webbplatsen?

Cookies används av en mängd olika anledningar. Vi använder cookies för att få information om våra besökares preferenser och de tjänster de väljer. Vi använder också cookies i säkerhetssyfte för att skydda våra auktoriserade kunder. Till exempel, om en auktoriserad kund är inloggad och webbplatsen är oanvänd i mer än 10 minuter, kommer vi automatiskt att logga ut den auktoriserade kunden. Besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sin webbläsare på att vägra cookies innan de använder https://www.nmstuninghlm.se , med nackdelen att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Du kan hitta mer information om vilka cookies som används på vår informationssida för cookies.

Hur använder Hellion Motorsport inloggningsinformation?

Hellion Motorsport använder inloggningsinformation, inklusive, men inte begränsat till, IP-adresser, internetleverantörer och webbläsartyper, webbläsarversion, besökta sidor, datum och tid för besöket, för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra en användares rörelser och användning, och samla in bred demografisk information.

Vilka partners eller tjänsteleverantörer har tillgång till personligt identifierbar information från besökare och/eller auktoriserade kunder på webbplatsen?

Hellion Motorsport har ingått och kommer att fortsätta att ingå partnerskap och andra anslutningar med ett antal leverantörer. Sådana leverantörer kan ha tillgång till viss personligt identifierbar information om ett behov av att känna till grunden för att utvärdera auktoriserade kunder för tjänsteberättigande. Vår integritetspolicy täcker inte deras insamling eller användning av denna information.

Hur håller webbplatsen personlig identifierbar information säker?

Alla våra anställda är bekanta med vår säkerhetspolicy och våra rutiner. Den personligt identifierbara informationen om våra besökare och auktoriserade kunder är endast tillgänglig för ett begränsat antal kvalificerade anställda som får ett lösenord för att få tillgång till informationen. Vi granskar våra säkerhetssystem och processer regelbundet. Känslig information, som kreditkortsnummer eller personnummer, skyddas av krypteringsprotokoll som är på plats för att skydda information som skickas över Internet. Även om vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla en säker webbplats, är elektronisk kommunikation och databaser föremål för fel, manipulering och inbrott, och vi kan inte garantera eller garantera att sådana händelser inte kommer att äga rum och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot besökare eller Auktoriserade kunder för sådana händelser.

Hur kan besökare korrigera eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och auktoriserade kunder kan kontakta oss för att uppdatera personlig identifierbar information om dem eller för att korrigera eventuella felaktigheter genom att maila oss på hassleholm@nmstuning.se .

Kan en besökare radera eller inaktivera personligt identifierbar information som samlats in av webbplatsen?

Vi förser besökare och auktoriserade kunder med en mekanism för att radera/avaktivera personlig identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta oss. På grund av säkerhetskopior och register över raderingar kan det dock vara omöjligt att radera en besökares inträde utan att behålla en del återstående information. En individ som begär att få personlig identifierbar information avaktiverad kommer att få denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja, överföra eller använda personlig identifierbar information som relaterar till den personen på något sätt framöver.

Dina rättigheter

Dessa är sammanfattade rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen

 • Rätten till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätten till radering
 • Rätten att begränsa behandlingen
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätten till dataportabilitet
 • Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet
 • Rätten att återkalla samtycke

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till ”Barn”, någon under 18 år, och vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18 år.

Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss omedelbart i kontaktuppgifterna. Om vi får veta att barn under 18 år har lämnat personlig information kommer vi att radera informationen från våra servrar omedelbart.

Efterlevnad av lagar

Avslöjande av personligt identifierbar information för att följa lagen. Vi kommer att avslöja personligt identifierbar information för att följa ett domstolsbeslut eller stämning eller en begäran från en brottsbekämpande myndighet om att lämna ut information. Vi kommer också att avslöja personligt identifierbar information när det är rimligt nödvändigt för att skydda säkerheten för våra besökare och auktoriserade kunder.

Vad händer om integritetspolicyn ändras?

Vi kommer att informera våra besökare och auktoriserade kunder om ändringar i vår integritetspolicy genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Men om vi ändrar vår integritetspolicy på ett sätt som kan orsaka avslöjande av personligt identifierbar information som en besökare eller auktoriserad kund tidigare har begärt att inte ska lämnas ut, kommer vi att kontakta sådan besökare eller auktoriserad kund för att tillåta sådan besökare eller auktoriserad kund att förhindra sådant avslöjande.

Länkar

https://www.nmstuninghlm.se innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar flyttar du till en annan webbplats. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn för dessa länkade webbplatser eftersom deras integritetspolicy kan skilja sig från vår.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på hassleholm@nmstuning.se

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik.

Vad vi samlar in och lagrar
När du besöker vår webbplats spårar vi:

 • Produkter du har sett: vi använder detta för att till exempel visa dig produkter du nyligen har sett
 • Plats, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål som att uppskatta skatter och frakt
 • Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi till exempel kan uppskatta frakten innan du gör en beställning och skicka beställningen till dig!

  Vi kommer också att använda cookies för att hålla reda på innehållet i kundvagnen medan du surfar på vår webbplats.

  När du köper från oss kommer vi att be dig att tillhandahålla information inklusive ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkorts-/betalningsinformation och valfri kontoinformation som användarnamn och lösenord. Vi kommer att använda denna information i syften, till exempel för att:

  Skicka information om ditt konto och beställning till dig
  Svara på dina förfrågningar, inklusive återbetalningar och klagomål
  Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
  Skapa ditt konto för vår butik
  Följ alla juridiska skyldigheter vi har, såsom att beräkna skatter
  Förbättra vårt butiksutbud
  Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig om du väljer att ta emot dem

  Om du skapar ett konto kommer vi att lagra ditt namn, adress, e-post och telefonnummer, som kommer att användas för att fylla i kassan för framtida beställningar.

  Vi lagrar i allmänhet information om dig så länge vi behöver informationen för de syften som vi samlar in och använder den för, och vi är inte juridiskt skyldiga att fortsätta att behålla den. Till exempel kommer vi att lagra orderinformation i XXX år för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

  Vi kommer också att lagra kommentarer eller recensioner, om du väljer att lämna dem.

Vem i vårt team har tillgång

Medlemmar i vårt team har tillgång till den information du ger oss. Till exempel kan både administratörer och butikschefer få åtkomst till:

Beställningsinformation som vad som köptes, när det köptes och vart det ska skickas, och
Kundinformation som ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransinformation.

Våra teammedlemmar har tillgång till denna information för att hjälpa dig att fullfölja beställningar, behandla återbetalningar och stödja dig.

Vad vi delar med andra

Vi delar information med tredje part som hjälper oss att tillhandahålla våra beställningar och butikstjänster till dig; till exempel —

Betalningar

Vi accepterar betalningar via PayPal. När du behandlar betalningar kommer en del av dina uppgifter att skickas till PayPal, inklusive information som krävs för att bearbeta eller stödja betalningen, såsom köpsumman och faktureringsinformation.

Se PayPals sekretesspolicy för mer information.

Senast uppdaterat: Mars 5, 2024